Psyykkinen Valmentaja

Paras versio minusta


Psyykkisessä valmennuksessa on pitkälti kyse kokonaisuuden hahmottamisesta. 

Mielen valmentamisella pyritään vaikuttamaan urheilun tai muun elämän tasapainoon. Paremman itseymmärryksen kautta, sekä toimivien ajatusmallien kautta, on mahdollisuus parempaan elämänhallintaan ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kohentumiseen.